Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 12:53

Zarządzenie Nr 65/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 kwietnia 2004r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Michałowice.

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1

Gmina Michałowice przeznacza do oddania w dzierżawę nieruchomości zamieszczone w wykazie nr 1/2004 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykaz nr 1/2004 wywiesza się na 21 dni na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach.

Informację o miejscu i terminie wywieszenia wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Rolnictwa Urzędu Gminy Michałowice.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Data publikacji: 28.07.2006 12:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski