Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 11:47

Zarządzenie Nr 179/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2005 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Michałowice oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję stałą Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:

  1. Zofia Idzikiewicz – Sekretarz Gminy
  2. Inni pracownicy (zgodnie z wnioskiem o wszczęcie naboru)
     

§ 2

Stałymi członkami Komisji Rekrutacyjnej, o których mowa w § 1 pkt.2 są:

 

Stanowisko wakujące

Imię i nazwisko pracowników

w referacie budżetu i finansów

Anna Jankowska – Skarbnik Gminy

Antonina Płodzik

w referacie inwestycji i remontów

Justyn Kwietniak –Zastępca Wójta

Józef Kawiorski

w referacie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Justyn Kwietniak –Zastępca Wójta

Andrzej Łuszczyński

w referacie spraw obywatelskich

Grażyna Tomaszewska

Kazimierz Wojciechowski

w referacie geodezji i rolnictwa

Justyn Kwietniak –Zastępca Wójta

Ewa Gedymin

kierownik referatu budżetu i finansów

Roman Lawrence – Wójt Gminy

Anna Jankowska- Skarbnik Gminy

kierownik referatu inwestycji i remontów

Justyn Kwietniak- Zastępca Wójta

Andrzej Łuszczyński

kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Justyn Kwietniak - Zastępca Wójta

Józef Kawiorski

Kierownik referatu spraw obywatelskich

Roman Lawrence – Wójt Gminy

Justyn Kwietniak – Zastępca Wójta

kierownik referatu geodezji i rolnictwa

Roman Lawrence – Wójt Gminy

Justyn Kwietniak – Zastępca Wójta

wieloosobowe stanowiska

Roman Lawrence – Wójt Gminy

Justyn Kwietniak – Zastępca Wójta

samodzielne stanowiska

Roman Lawrence – Wójt Gminy

Justyn Kwietniak – Zastępca Wójta

kierownik jednostki organizacyjnej

Roman Lawrence – Wójt Gminy

Justyn Kwietniak – Zastępca Wójta

 

§ 3

Obsługę administracyjno biurową komisji zapewnia pracownik kadr.

 

§ 4

Dopuszcza się powołanie odrębnych Komisji Rekrutacyjnych na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Michałowice oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w przypadku braku wymaganego składu komisji stałej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 28.07.2006 11:47
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 54
Autor: Marcin Walichnowski