Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 12:09

Zarządzenie Nr 58/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie powołania zespołów zadaniowych do realizacji zadań w ramach akcji „Przejrzysta Polska” 2005.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W celu realizacji zadań w ramach akcji „Przejrzysta Polska” powołuje się zespoły zadaniowe określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Michałowice, którego wyznacza się na koordynatora akcji „Przejrzysta Polska”.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik do

Zarządzenia Wójta

Gminy Michałowice

Nr 58/2005

z dnia 28.04.2005r

 

1.Zasada przejrzystości.

 

1) Nazwa i symbol zadania: Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (1.1.)

Termin realizacji do 15 sierpnia 2005r.

 

Zespół zadaniowy:

1. Zofia Idzikiewicz – Sekretarz Gminy Michałowice,

2. Kierownik Referatu Finansowo- Budżetowego – Antonina Płodzik,

3. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Grażyna Tomaszewska,

4. Kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa – Ewa Gedymin,

5. Główny specjalista ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – Jarosław Sobol,

6. Kierownik Referatu Inwestycji – Józef Kawiorski,

7. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – Andrzej Łuszczyńki.

 

2) Nazwa i symbol zadania: Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniającej skuteczny, powszechny dostęp do informacji. (1.6.)

Termin realizacji do 15 września 2005r.

 

Zespół zadaniowy:

1. Zofia Idzikiewicz – Sekretarz Gminy Michałowice,

2. Andrzej Łuszczyński - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

2.Zasada braku tolerancji dla korupcji.

 

3) Nazwa i symbol zadania: wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy Michałowice (2.1.) 

Termin realizacji do 15 sierpnia 2005r.

 

Zespół zadaniowy:

1. Zofia Idzikiewicz – Sekretarz Gminy Michałowice,

2. Małgorzata Pawłowska – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej i audytor wewnętrzny.

 

3.Zasada  partycypacji społecznej.

 

4) Nazwa i symbol zadania: opracowanie i wdrożenie programu współpracy organizacjami pozarządowymi (3.1.)

Termin realizacji do 15 grudnia 2005r. 

 

Zespół zadaniowy:

1. Witold Knadel - Specjalista ds. Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Michałowice,

2. Barbara Raczyńska – Inspektor ds. kultury.

 

4.Zasada przewidywalności.

 

5) Nazwa i symbol zadania: opracowaniu krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w Gminie Michałowice aktualny strategiczny dokument rozwojowy (4.1.) 

Termin realizacji do 15  listopada 2005r. 

 

Zespół zadaniowy:

1. Anna Jankowska – Skarbnik Gminy Michałowice,

2. Józef Kawiorski – Kierownik Referatu Inwestycji

 

6) Nazwa i symbol zadania: Opracowanie wieloletniego planu finansowego i wieloletniego planu inwestycyjnego oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom (4.2.)

Termin realizacji do 15 grudnia 2005r.

 

Zespół zadaniowy:

1. Anna Jankowska – Skarbnik Gminy Michałowice,

2. Józef Kawiorski – Kierownik Referatu Inwestycji

 

5.Zasada fachowości .

 

7) Nazwa i symbol zadania: wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy Michałowice. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze (5.1.) 

Termin realizacji do 15 grudnia 2005r. 

 

Zespół zadaniowy:

1. Zofia Idzikiewicz – Sekretarz Gminy Michałowice,

2. Teresa Domańska – Inspektor ds. kadrowych.

 

6.Zasada rozliczalności.

 

8) Nazwa i symbol zadania: Urząd przygotowuje  i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"(6.1.) 

Termin realizacji do 15 sierpnia 2005r.

 

Zespół zadaniowy:

  1. Antonina Płodzik – Kierownik Referatu Finansowo- Budżetowego,
  2. Joanna Chojnacka – Inspektor ds. księgowości budżetowej,
  3. Jadwiga Brzyska – Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

9) Nazwa i symbol zadania: Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego (6.4.)

Termin realizacji do 15 listopada 2005r. 

 

Zespół zadaniowy:

  1. Urszula Bejda -  Inspektor ds. obsługi Rady Gminy,
  2. Jacek Sierak – Przewodniczący Rady Gminy Michałowice.
Data publikacji: 28.07.2006 12:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 166
Autor: Marcin Walichnowski