Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.12.2006 11:09

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Michałowice z dnia 7 grudnia 2006r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 pkt. 1 i art.2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt.1 Uchwały Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:
 

§ 1 

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.                
 

§ 2

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 27.12.2006 11:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Izabela Gora