Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.12.2007 11:10

Zarządzenie Nr 214/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2007r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 pkt. 1 i art.2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt.4 Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2007 rok - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:
 

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 27.12.2007 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta