Urząd Gminy Michałowice
30.03.2007 14:25

Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 1 marca 2007 r.

w sprawie zwołania zebrania ogólnego mieszkańców dla wyboru przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla Komorów (Komorów, Granica),
Na podstawie § 14 statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica), Wójt Gminy zwołuje w dniu 20 marca 2007r. o godz. 1800  - I termin (godz. 1830 – II termin) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, ul. Marii Dąbrowskiej 12/20 zebranie ogólne mieszkańców dla wyboru przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla z następującym porządkiem obrad:
1.             Otwarcie zebrania.
2.             Wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza zebrania.
3.             Sprawozdanie z działalności przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla,
4.             Wybór komisji wyborczej
5.             Wybór przewodniczącego zarządu osiedla,
6.             Wybór zarządu osiedla,
7.             Sprawy wniesione
 
     Wójt Gminy
/-/ Roman Lawrence
Data publikacji: 30.03.2007 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta