Urząd Gminy Michałowice
09.01.2008 14:24

Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 stycznia 2008 r.

w sprawie zwołania zebrania ogólnego mieszkańców dla wyborów uzupełniających przewodniczącego zarządu osiedla Komorów (Komorów, Granica).
Na podstawie § 14  w związku z § 22 ust. 3 statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica) i uchwały Nr XV/93/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) - Wójt Gminy zwołuje w dniu 17 stycznia 2008r. o godz. 1800  - I termin (godz. 1830 – II termin) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, ul. Marii Dąbrowskiej 12/20 zebranie ogólne mieszkańców dla wyborów uzupełniających przewodniczącego zarządu osiedla z następującym porządkiem obrad:
 
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza zebrania.
3.    Wybór komisji wyborczej.
4.    Wybór przewodniczącego zarządu osiedla.
5.    Sprawy wniesione.
 
        Wójt Gminy
/-/Roman Lawrence
Data publikacji: 09.01.2008 14:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta