Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
15.10.2009 12:31

Zarządzenie Nr 235/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

Na podstawie art.188 ust. 2 pkt. 1 i art.2 pkt 2 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt.4 - Uchwały Nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2009 - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 
§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 15.10.2009 12:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta