Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.11.2009 14:18

Zarządzenie Nr 267/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:
 
§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 ,3 i 4  do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 27.11.2009 14:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta