Urząd Gminy Michałowice
05.08.2010 14:44

Zarządzenie Nr 118/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 
§ 1

Dokonać zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 05.08.2010 14:44
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta