Urząd Gminy Michałowice
15.09.2010 15:12

Zarządzenie Nr 147/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
Na podstawie art.257  pkt. 3 i art. 2 pkt  2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:
 
§ 1
Dokonać zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009 zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 15.09.2010 15:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta