Urząd Gminy Michałowice
07.12.2010 15:46

Zarządzenie Nr 210/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2010 r. dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 130 § 2 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:

 
§ 1

Dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice wyznaczam:

1)    dzień 24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy.

 
§ 2
Zarządzenie wymaga rozplakatowania w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data publikacji: 07.12.2010 15:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta