Urząd Gminy Michałowice
10.01.2012 15:11

Zarządzenie 259/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 203/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011 - 2020.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) -  Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 
§ 1.

W Zarządzeniu Nr 203/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 listopada  2011 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Michałowice na  lata 2011 – 2020 prostuje się oczywiste omyłki w ten sposób, że:

1)        w § 1 w poz. 1 a  kwotę  72 883 774,94 zł  zastępuje się kwotą  „72 913 774,94 zł.”,

2)        w § 1 w poz. 1 b  kwotę   6 183 859,61 zł  zastępuje się kwotą    „6 153 859,61 zł.”.

 
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 10.01.2012 15:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta