Urząd Gminy Michałowice
25.11.2011 11:42

Zarządzenie Nr 198/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV /20/2011.
Na podstawie art.257  pkt. 1 3 i art. 2 pkt  2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi  zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:
 
§ 1

Dokonać zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011zgodnie z załącznikami  Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 25.11.2011 11:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta