Urząd Gminy Michałowice
10.01.2012 15:14

Zarządzenie Nr 260/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011-2020.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 
§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr  IV/21/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia  31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011–2020 wprowadza się następujące zmiany:

 

- w poz. 1 „dochody ogółem”         kwotę  79 067 634,55  zastępuje się  kwotą  79 164 891,55:

- w poz. 1a „dochody bieżące”       kwotę  72 913 774,94  zastępuje się  kwotą  72 994 364,22;
- w poz. 1b „dochody majątkowe” kwotę    6 153 859,61  zastępuje się  kwotą     6 170 527,33;

- w poz. 2 „wydatki bieżące…”      kwotę  61 088 207,87  zastępuje się  kwotą   61 185 464,87;

- w poz. 19 „wydatki bieżące”        kwotę  62 745 308,87 zastępuje się  kwotą    62 842 565,87;

- w poz. 20 „wydatki ogółem”        kwotę  89 082 208,55 zastępuje się  kwotą    89 179 465,55;
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data publikacji: 10.01.2012 15:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta