Urząd Gminy Michałowice
19.12.2012 13:13

Zarządzenie Nr 231/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

Na podstawie art.257  pkt. 1,3 i art. 2 pkt  2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi  zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr  XII/119/2011 zgodnie z załącznikami  Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

               

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice

Krzysztof Grabka

Załączniki

Data publikacji: 19.12.2012 13:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Anna Jankowska