Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
21.11.2019 19:53

Zarządzenie Nr 270/2019

w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Załączniki

Data publikacji: 21.11.2019 19:53
Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020 10:44
Wyświetleń: 153
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Zagalska