Urząd Gminy Michałowice
11.12.2019 15:34

ZARZĄDZENIE NR 290/2019

w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 560, 561 i 633 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś

Załączniki

Data publikacji: 11.12.2019 15:34
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2019 16:01
Wyświetleń: 18
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż