Urząd Gminy Michałowice
18.12.2019 08:33

ZARZĄDZENIE NR 291/2019

zmieniające załącznik do Zarządzenia nr 290/2019 Wójta Gminy Michałowice z 11 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 560, 561 i 633 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś

Załączniki

Data publikacji: 18.12.2019 08:33
Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2019 08:33
Wyświetleń: 20
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż