Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
21.07.2020 15:13

Raport o stanie Gminy Michałowice w 2019 roku

Wójt Gminy Michałowice realizując obowiązek wynikający z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) przedstawia Raport o stanie Gminy.

 

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy” podsumowujący naszą wspólną pracę na rzecz Gminy Michałowice w 2019 roku. Miniony rok to m.in. liczne inwestycje i projekty społeczne, a także dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, w tym europejskich. To także rok coraz większych wydatków na oświatę, politykę społeczną i wsparcie tych, którzy z różnych przyczyn mają trudniejszą sytuację.

Obok inwestycji infrastrukturalnych, odpowiednie kwoty wydajemy na oświatę, życie społeczne i kulturalne naszych mieszkańców, oraz na profilaktykę – to najlepsza inwestycja w każde pokolenie. Gmina Michałowice jest dzięki temu jednym z najlepszych podwarszawskich miejsc do życia. Obserwujemy sukcesy naszych młodych mieszkańców w edukacji, nasi uczniowie osiągają świetne wyniki w testach kończących szkołę podstawową, bardzo dobrze zdają maturę. Duże środki wydajemy na wspieranie życia społecznego i kulturalnego naszych mieszkańców. Troszczymy się o poprawę środowiska, w tym ochronę powietrza i bioróżnorodność.

Projekty realizowane dla mieszkańców naszej gminy wynikają z przyjętych strategii, podjętych przez Radę Gminy uchwał, projektów konsultowanych z mieszkańcami.

Sytuacja demograficzna w naszej gminie w roku poprzednim była dobra, podobnie jak ekonomiczna. Niekorzystnym trendem jest zbyt niskie finansowanie oświaty w ramach subwencji i uszczuplanie dochodów samorządów przez zwiększające się środki, które odprowadzamy do budżetu centralnego.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem i debaty publicznej.

 

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 21.07.2020 17:30
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2020 22:04
Wyświetleń: 1016
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski