Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 13:49

Zarządzenie Nr 306/2003 Wójta Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Michałowice na 2004 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.2 ust 2 art. 119, art.121 ust. 1 i art.123 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Michałowice na 2004 r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Przekazać projekt uchwały budżetowej na 2004 r. Radzie Gminy Michałowice.

 

§ 3

Przekazać projekt uchwały budżetowej na 2004 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 18.09.2018 09:38
Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2018 09:38
Wyświetleń: 8
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski