Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 14:01

Zarządzenie Nr 81/2003 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Michałowice przeznaczonych do sprzedaży.

Na   podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) Wójt  Gminy zarządza, co  następuje:

 

§ 1

Z gminnego zasobu nieruchomości przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wykazane w wykazie nr 1/2003 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykaz nr 1/2003 wywiesza się na 21 dni na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach.

Informację o miejscu i terminie wywieszenia wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej – Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Rolnictwa Urzędu Gminy Michałowice.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 28.07.2006 14:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Marcin Walichnowski