Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 11:49

Zarządzenie Nr 178/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2005 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Michałowice oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”

Na podstawie art. 33 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

Wprowadzam „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Michałowice oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych” w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Data publikacji: 28.07.2006 11:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Marcin Walichnowski