Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
29.08.2006 15:46

Zarządzenie Nr 118 / 2006 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2006 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.

Na podstawie art.188 , ust. 2 pkt. 1 i art.2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt.1 Uchwały Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok-Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje: 


§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszego zarządzenia. 


§ 2

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 29.08.2006 15:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta