Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.03.2009 12:39

Zarządzenie Nr 24/2009

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

Na podstawie art.188  ust. 2 pkt. 1 i art.2 pkt 2 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt.4 - Uchwały Nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2009 - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:
 

§ 1 

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 23.03.2009 12:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta