Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.12.2009 12:28

Zarządzenie Nr 257/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2009 r.

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2009 r. dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 130 § 2 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:

 
§1

Dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice wyznaczam:

1) dzień 24 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy

 

§2

Zarządzenie wymaga rozplakatowania w sposób zwyczajowo przyjęty oraz umieszczenia na BIP.

 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data publikacji: 08.12.2009 12:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta