Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.01.2010 14:49

Zarządzenie Nr 301/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:
 
§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 ,3 i 4  do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 04.01.2010 14:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta