Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.01.2010 12:00

Zarządzenie Nr 303/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
Na podstawie art.188  ust. 2 pkt. 1 i art.2 pkt 2 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt.4 - Uchwały Nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2009 -Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:
 
§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr  1  do niniejszego zarządzenia.  

 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 22.01.2010 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta