Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
62

Projekt 1

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017–2020.

Projekt 2

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.

Projekt 3

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Projekt 4

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Data publikacji: 07.12.2017 09:41
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2017 10:18
Wyświetleń: 62
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż