Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
535

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr V

15 lutego  2019 r. (piątek) o godz. 17:30 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

Przebieg sesji i wyniki głosowania

1. Sprawy porządkowe.

Głosowano w sprawie:
zmiany kolejności podejmowanych uchwał polegająca na przesunięciu podpunktu 6 dotyczącego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutów sołectw i osiedli Gminy Michałowice na podpunkt 1 porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

Głosowano w sprawie:
zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Leśna” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”..

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

Głosowano w sprawie:
rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XVIII/216/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

Głosowano w sprawie:
rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

Głosowano w sprawie:
rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

Głosowano w sprawie:
Wniosku Nr 1 Radnej Elżbiety Biczyk.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
PRZECIW (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

Głosowano w sprawie:
Wniosku Nr 2 Radnej Elżbiety Biczyk.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
PRZECIW (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

Głosowano w sprawie:
Przyjęcia porządku obrad z autopoprawkami..

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcia protokołu z I sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wprowadzenie zmian do statutów sołectw i osiedli Gminy Michałowice,


Głosowano w sprawie:
Wniosku o 5 min przerwy.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
PRZECIW (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

Głosowano w sprawie:
Wprowadzenia zmian do statutów sołectw i osiedli Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska
 

Głosowano w sprawie:
Wniosku o przerwę.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

2) projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022,

Głosowano w sprawie:
Projektu zmieniającego Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022..

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (5)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

3) zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019,

Głosowano w sprawie:
Dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (5)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

4) przeznaczenie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami,

Głosowano w sprawie:
Przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

5) ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz określenia granic ich obwodów,
 

Głosowano w sprawie:
Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz określenia granic ich obwodów,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

6) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/383/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,

Głosowano w sprawie:
Projektu zmieniającego uchwałę nr XXX/383/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

7) projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

Głosowano w sprawie:
Wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

8) przyjęcie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
Przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

9) wyrażenie zgody na zwarcie Porozumień Partnerskich dotyczących realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18 Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Głosowano w sprawie:
Wyrażenia zgody na zwarcie Porozumień Partnerskich dotyczących realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18 Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

10) zgoda na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących nawiązania współpracy Gminy Michałowice z Miastem Sulejówek przy realizacji na rzecz mieszkańców działań z zakresu ochrony środowiska, ograniczenia niskiej emisji, poprawy jakości powietrza mieszkańców, przeciwdziałania zjawisku „Smogu”, pomocy mieszkańcom w znalezieniu i pozyskaniu dostępnych dotacji ze środków zewnętrznych (z budżetu UE, Programu Czyste Powietrze, środków WFOŚiGW, NFOŚiGW, itp.) w zakresie: wymiany przestarzałych źródeł ciepła, termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych, wymiany przestarzałej stolarki okiennej, itp. oraz promowania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

Głosowano w sprawie:
Zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących nawiązania współpracy Gminy Michałowice z Miastem Sulejówek przy realizacji na rzecz mieszkańców działań z zakresu ochrony środowiska, ograniczenia niskiej emisji, poprawy jakości powietrza mieszkańców, przeciwdziałania zjawisku „Smogu”, pomocy mieszkańcom w znalezieniu i pozyskaniu dostępnych dotacji ze środków zewnętrznych (z budżetu UE, Programu Czyste Powietrze, środków WFOŚiGW, NFOŚiGW, itp.) w zakresie: wymiany przestarzałych źródeł ciepła, termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych, wymiany przestarzałej stolarki okiennej, itp. oraz promowania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

11) upoważnienie do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pn. „Przygotowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2019-2040” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) strategia rozwoju elektromobilności”,

Głosowano w sprawie:
Zamknięcie dyskusji.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

Głosowano w sprawie:
Upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pn. „Przygotowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2019-2040” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) strategia rozwoju elektromobilności”,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska
 

12) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Leśna” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”,

13) zmiana uchwały nr XXXIII/293/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica- część II”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych Granica i Komorów-Wieś,


Głosowano w sprawie:
Projektu zmiany uchwały nr XXXIII/293/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica- część II”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych Granica i Komorów-Wieś,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

14) ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
Ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

15) wyrażenie zgody na zastosowanie bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia stawki procentowej oraz zasad jej stosowania,

Głosowano w sprawie:
Wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia stawki procentowej oraz zasad jej stosowania,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

16) wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Komorów-Wieś, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid, nr 354/7.

Głosowano w sprawie:
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Komorów-Wieś, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid, nr 354/7..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

17) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Leśna” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”

18) projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XVIII/216/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe


Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/216/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

19) projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego

Głosowano w sprawie:
zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

20) projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Anna Kamińska

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice w 2018 roku.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Michałowice w roku szkolnym 2017/2018
6. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.
7. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady.
8. Sprawy wniesione.

Data publikacji: 08.02.2019 09:12
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2020 11:48
Wyświetleń: 535
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Śmigielski