Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
550

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr VII

29 maja 2019 r. (środa) o godz. 16:30 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

Przebieg sesji i wyniki głosowania

1. Sprawy porządkowe.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska


2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcia protokołu z III sesji Rady Gminy Michałowice.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska


3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych jako dz. ew. nr 560, 561 i 633 w obrębie 0004 Komorów Wieś, położonych przy ul. Aleja Kasztanowa/ul. Sanatoryjna


Głosowano w sprawie:
Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych jako dz. ew. nr 560, 561 i 633 w obrębie 0004 Komorów Wieś, położonych przy ul. Aleja Kasztanowa/ul. Sanatoryjna.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Katarzyna Parzyńska

2) zmienia Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022,

Głosowano w sprawie:
Projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (10)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska

3) dokonanie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019,

Głosowano w sprawie:
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska

4) przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ewid. 560, 561 i 633 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś,

Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 560, 561 i 633 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska

5) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu,

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Adriana Król-Popiel

6) zmienia uchwały nr VI/64/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr VI/64/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (2)
Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska
 

7) zmienia uchwałę Nr XXXIV/428/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XXXIV/428/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Adriana Król-Popiel

8) zmiana uchwały V/45/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającego uchwałę V/45/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (3)
Magdalena Bronisz, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska

9) przyjęcie Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) przy ul. Kuchy w Regułach,

Głosowano w sprawie:
przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) przy ul. Kuchy w Regułach.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

10) przyjęcie Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) zrealizowanego w ramach projektu pod nazwą „Budowa parkingu”Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice- ETAP II,

Głosowano w sprawie:
przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) zrealizowanego w ramach projektu pod nazwą „Budowa parkingu”Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice- ETAP II.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Anna Kamińska

11) przystąpienie Gminy Michałowice do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”,

Głosowano w sprawie:
przystąpienia Gminy Michałowice do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

12) zmiana uchwały Nr V/51/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących nawiązania współpracy Gminy Michałowice z Miastem Sulejówek przy realizacji na rzecz mieszkańców działań z zakresu ochrony środowiska, ograniczenia niskiej emisji, poprawy jakości powietrza mieszkańców, przeciwdziałania zjawisku „Smogu”, pomocy mieszkańcom w znalezieniu i pozyskaniu dostępnych dotacji ze środków zewnętrznych (z budżetu UE, Programu Czyste Powietrze, środków WFOŚiGW, NFOŚiGW, itp.) w zakresie: wymiany przestarzałych źródeł ciepła, termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych, wymiany przestarzałej stolarki okiennej, itp. oraz promowania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr V/51/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących nawiązania współpracy Gminy Michałowice z Miastem Sulejówek przy realizacji na rzecz mieszkańców działań z zakresu ochrony środowiska, ograniczenia niskiej emisji, poprawy jakości powietrza mieszkańców, przeciwdziałania zjawisku „Smogu”, pomocy mieszkańcom w znalezieniu i pozyskaniu dostępnych dotacji ze środków zewnętrznych (z budżetu UE, Programu Czyste Powietrze, środków WFOŚiGW, NFOŚiGW, itp.) w zakresie: wymiany przestarzałych źródeł ciepła, termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych, wymiany przestarzałej stolarki okiennej, itp. oraz promowania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

13) wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewid. nr 471/2, 495/1, 559/2,

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewid. nr 471/2, 495/1, 559/2.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

14) ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Michałowice.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

15) ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na działce ewidencyjnej nr 208/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, gmina Michałowice, stanowiącej własność Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na działce ewidencyjnej nr 208/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, gmina Michałowice, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

16) wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewidencyjnej nr 215/2, położonej w Sokołowie,

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewidencyjnej nr 215/2, położonej w Sokołowie.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

17) wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewidencyjnej nr 596, położonej w Granicy,

Głosowano w sprawie:
wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewidencyjnej nr 596, położonej w Granicy.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

18) wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 231/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, w gminie Michałowice,

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 231/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, w gminie Michałowice.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

19) rozpatrzenie protestu wyborczego dotyczącego nieważności wyborów sołeckich w sołectwie Pęcice Małe, gm. Michałowice, woj. mazowieckie, w części dotyczącej wyboru członków rady sołeckiej,

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego nieważności wyborów sołeckich w sołectwie Pęcice Małe, gm. Michałowice, woj. mazowieckie, w części dotyczącej wyboru członków rady sołeckiej.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska

20) zmiana uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

Głosowano w sprawie:
Wniosku p.Pawła Kordysa o rozszerzenie składu osobowego Komisji Rewizyjnej z 6 na 7 osób .

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (7)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska

Głosowano w sprawie:
6-cio osobowego składy Komisji Rewizyjnej.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
kandydatury na członka Komisji Rewizyjnej: P. Joanny Kowalczyk .

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
kandydatury na członka Komisji Rewizyjnej: P. Jarosława Hirnego-Budki.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
kandydatury na członka Komisji Rewizyjnej: P. Elżbiety Biczyk.

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (7)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr II/6/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej ze zmianami. .

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Wyszomirska

21) wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącej Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego.

Głosowano w sprawie:
wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącej Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

4. Ocena zasobów pomocy społecznej.

5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 1 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019r.

6. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.

7. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady.

8. Sprawy wniesione.

 

Data publikacji: 17.05.2019 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2020 11:34
Wyświetleń: 550
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Śmigielski