Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
319

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr XII

17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 16:30 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

Przebieg sesji

1. Sprawy porządkowe.
 
Głosowano w sprawie:
Zdjęcie podpunktu 7 z porządku obrad
 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
 
Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
  
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  
1) Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019 -2023,

 
Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019 -2023,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 6, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
  
2) Projekt uchwały dotyczący dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019r,
 

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dotyczącej dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019r,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (3)
Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (3)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Agnieszka Paradowska
  
3) Projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu,
 
Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu,.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (3)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Agnieszka Paradowska
  
4) Projekt uchwały dotyczący uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Alei Drzew w Komorowie przy Alei Marii Dąbrowskiej,
 
Głosowano w sprawie:
projektu uchwały z autopoprawką dotyczącego uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Alei Drzew w Komorowie przy Alei Marii Dąbrowskiej,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Biskot, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (4)
Elżbieta Biczyk, Magdalena Bronisz, Paweł Kordys, Agnieszka Paradowska
  
5) Projekt uchwały dotyczący ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Michałowice,
 

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dotyczącego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Biskot, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (4)
Elżbieta Biczyk, Magdalena Bronisz, Paweł Kordys, Agnieszka Paradowska
  
6) Projekt uchwały dotyczący wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia lasu charakteru ochronnego,
 

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały z autopoprawką dotyczącego wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia lasu charakteru ochronnego,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Biskot, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (4)
Elżbieta Biczyk, Magdalena Bronisz, Paweł Kordys, Agnieszka Paradowska
  


 

Data publikacji: 13.09.2019 11:49
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2020 11:24
Wyświetleń: 319
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Śmigielski