Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
637

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr XIV

3 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 16:00 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

 

Przebieg sesji


1. Sprawy porządkowe.

Głosowano w sprawie:
zdjęcia z porządku obrad uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego, (linia L 23).

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji wsparcia osób niesamodzielnych”..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Michałowice na rok szkolny 2019/2020.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/170/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 października 2019r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
Zmiana w porządku obrad podpunktu 15 na punkt 3 z punktu 5 .

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Paweł Kordys

Głosowano w sprawie:
Zmiana w porządku obrad podpunktu 16 na punkt 4 z punktu 5 .

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Paweł Kordys

Głosowano w sprawie:
Zmiana w porządku obrad podpunktu 17 na punkt 5 z punktu 5 .

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Paweł Kordys

Głosowano w sprawie:
Zmiana w porządku obrad podpunktu 18 na punkt 6 z punktu 5 .

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Paweł Kordys

Głosowano w sprawie:
porządku obrad z autopoprawkami..

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Paweł Kordys

2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z VII sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z VIII sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z IX sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022,

Głosowano w sprawie:
uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 6, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska

2) uchwała w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.,

Głosowano w sprawie:
uchwały dotyczącej dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. z autopoprawkami..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

3) uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
wniosku Pani Anny Kamińskiej w sprawie zmiany stawki z 33zł na 22zł.

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (7)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska

Głosowano w sprawie:
uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (7)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska

4) uchwała dotyczącej zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
uchwały dotyczącej zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (2)
Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska

5) uchwała dotycząca zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkanych,

Głosowano w sprawie:
uchwały dotyczącej zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkanych z autopoprawkami..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (2)
Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska

6) uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku”.

Głosowano w sprawie:
uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku” z autopoprawkami..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (2)
Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska

Głosowano wniosek w sprawie:
zakończeniu obrad w dniu dzisiejszym i wzowieniu w dniu jutrzejszym o godzinie 16:30 .

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Agnieszka Paradowska
NIEOBECNI (2)
Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska

7) uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. na terenie Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/216/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samarządowe jednostki.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (4)
Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. na terenie Gminy Michałowice z autopoprawką.

 

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (3)
Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel

8) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. na terenie Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. na terenie Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (3)
Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel

9) uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XX/239/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym,

Głosowano w sprawie:
uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/239/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym,.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (3)
Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel

10) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia do wykonywania zadań w zakresie zarządzania drogami o znaczeniu lokalnym-gminnym na terenie Gminy Michałowice,

Głosowano wniosek w sprawie:
wykreślenia 2 odcinków dróg złożony przez Radną Agnieszkę Paradowską.

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (4)
Elżbieta Biczyk, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (3)
Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel

Głosowano w sprawie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia do wykonywania zadań w zakresie zarządzania drogami o znaczeniu lokalnym-gminnym na terenie Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (2)
Elżbieta Biczyk, Agnieszka Paradowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (3)
Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel

11) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023,

Głosowano w sprawie:
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023,.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (3)
Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel

12) uchwała zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego, (linia R 1)

Głosowano w sprawie:
uchwały dotczycącej zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego, (linia R 1).

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (3)
Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel

13) uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn zadania publicznego,

Głosowano w sprawie:
uchwały dotyczącej zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn zadania publicznego,.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (3)
Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel

14) uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/30/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+,

Głosowano w sprawie:
uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/30/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ z autopoprawką,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (4)
Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska

15) uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
uchwały dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (4)
Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska

16) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewid. nr 800, położonej w obrębie ewid. Komorów-Osiedle,

Głosowano w sprawie:
uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewid. nr 800, położonej w obrębie ewid. Komorów-Osiedle,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (9)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Magdalena Bronisz
NIEOBECNI (5)
Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska

17) rozpatrzenie petycji z dnia 13 sierpnia 2019 roku,

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia petycji z dnia 13 sierpnia 2019 roku,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska

18) uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji wsparcia osób niesamodzielnych

Głosowano w sprawie:
uchwały dot. zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji wsparcia osób niesamodzielnych z autopoprawkami,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska

19) uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Michałowice na rok szkolny 2019/2020.

Głosowano w sprawie:
uchwały dot. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Michałowice na rok szkolny 2019/2020..

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Magdalena Bronisz
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska

20) uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIII/170/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 października 2019r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu

Głosowano w sprawie:
uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/170/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 października 2019r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska

21) uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/216/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe

Głosowano w sprawie:
uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/216/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska

6. Wydanie opinii w sprawie wniosku o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

8. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.

9. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.

10. Sprawy wniesione. 

 

Data publikacji: 19.11.2019 09:33
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2020 11:19
Wyświetleń: 637
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Śmigielski