Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
538

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr XV

19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 11:00 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

Przebieg sesji

1. Sprawy porządkowe.

Głosowano w sprawie:
Sprawy porządkowe .

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcia protokołu z X sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcia protokołu z XI sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 560, 561 i 633 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 560, 561 i 633 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (7)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska

2) zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022,.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 7, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (7)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska

3) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

4) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 z autopoprawkami. .

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

5) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025,

Głosowano w sprawie:
wniosku Radnej Anny Kamińskiej w sprawie wprowadzenia poprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025,.

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
PRZECIW (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025 z autopoprawką..

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Wyszomirska

6) Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
wniosku Radnej Elżbiety Biczyk w sprawie wykreślenia § 11 z Uchwaly Budżetowej na rok 2020.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska

Głosowano w sprawie:
wniosku Radnej Anny Kamińskiej nr 1 w sprawie zmian do Uchwaly Budżetowej.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska

Głosowano w sprawie:
wniosku Radnej Anny Kamińskiej nr 2 w sprawie zmian do Uchwaly Budżetowej.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska

Głosowano w sprawie:
Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska

7) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (4)
Joanna Chilarska, Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska

8) regulaminu przyznawania stypendiów pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice”, wspierających wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice”, wspierających wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (9)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel
NIEOBECNI (4)
Joanna Chilarska, Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska

9) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (4)
Joanna Chilarska, Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska

10) przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2020”,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2020”,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (4)
Joanna Chilarska, Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska

11) przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Michałowice na rok 2020”,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Michałowice na rok 2020”,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (4)
Joanna Chilarska, Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska

12) utworzenia Dziennego Domu Senior+.

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+..

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (4)
Joanna Chilarska, Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska

5. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.

7. Sprawy wniesione.

 

Data publikacji: 10.12.2019 15:24
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2020 11:17
Wyświetleń: 538
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Śmigielski