Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
300

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr XVI

14 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 16:00 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

 

Przebieg sesji

 

1. Sprawy porządkowe.

Głosowano w sprawie:
porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (7)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice”,

Głosowano w sprawie:
zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice”,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska


2) projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska


3) dokonanie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019r,

Głosowano w sprawie:
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019r,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

4) wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ewid. 302/1, 302/2, 303/3, 303/6, 304/1, 304/4, 306/2, 306/6, 307/4, 307/8, 308/2, 308/6, 309/2, 309/6, 310/2, 310/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, w gminie Michałowice.

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ewid. 302/1, 302/2, 303/3, 303/6, 304/1, 304/4, 306/2, 306/6, 307/4, 307/8, 308/2, 308/6, 309/2, 309/6, 310/2, 310/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, w gminie Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Anna Wyszomirska


 

 

Data publikacji: 10.01.2020 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2020 09:21
Wyświetleń: 300
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż