Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
271

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr XVIII

24 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 16:00 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

 

Przebieg sesji

1. Sprawy porządkowe.

Głosowano w sprawie:

rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały dotyczącego uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Aleja Starych Lip w Komorowie”..

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska

 

Głosowano w sprawie:
rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zarządzenie Wójta Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 listopada 2019 r.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad z poprawkami.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska


2. Podjęcie uchwał w sprawach:


1) projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XIV/182/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku”,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XIV/182/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku”,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska


2) projektu uchwały przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska


3) projektu uchwały dotyczącego określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2020,

Głosowano w sprawie:
określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2020,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska


4) projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska


5) projektu uchwały dotyczącego przejęcia od Powiatu Pruszkowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
przejęcia od Powiatu Pruszkowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska


6) projektu uchwały dotyczącego dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.,

Głosowano w sprawie:
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska


7) projektu uchwały dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu,

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska


8) projektu uchwały dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu ( dot. ul. Jesionowej),

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu ( dot. ul. Jesionowej),.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska


9) projektu uchwały dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu (dot. ul. Sokołowskiej),

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu (dot. ul. Sokołowskiej),.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska


10) projektu uchwały dotyczącego określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska


11) projektu uchwały dotyczącego określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałowice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich,

Głosowano w sprawie:
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałowice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska


12) projektu uchwały dotyczącego ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w gminnej komunikacji autobusowej Gminy Michałowice na liniach autobusowych oznaczonych symbolem „M”.

Głosowano w sprawie:
ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w gminnej komunikacji autobusowej Gminy Michałowice na liniach autobusowych oznaczonych symbolem „M”..

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska

 

13) projektu uchwały dotyczącego uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Aleja Starych Lip w Komorowie”.

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dotyczącego uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Aleja Starych Lip w Komorowie”..
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska

 


14) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zarządzenie Wójta Gminy Michałowice

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zarządzenie Wójta Gminy Michałowice.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska


15) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 listopada 2019r.

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 listopada 2019r..

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska

 

Data publikacji: 20.03.2020 12:43
Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2020 15:23
Wyświetleń: 271
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż