Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
372

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr XX

23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 16:30 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

 

Przebieg sesji

1. Sprawy porządkowe.

Głosowano w sprawie:
rozszerzenia porządku obrad o projekty uchwały sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu i zakresu funkcjonowania strzelnic w gminie Michałowice.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Agnieszka Paradowska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

Głosowano w sprawie:
rozszerzenia porządku obrad o projekty uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałowice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich .

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

Głosowano w sprawie:
rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do przygotowania, złożenia i późniejszej realizacji projektu partnerskiego w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów na „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” finansowych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad z poprawkami.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z XV sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z XVI sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

2) Projekt uchwały dot. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

3) Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXXIX/370/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr XXXIX/370/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice z autopoprawką. .

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska
BRAK GŁOSU (2)
Elżbieta Biczyk, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

4) Projekt uchwały dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragmenty „A” i „B”,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragmentu „A” z autopoprawkami..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (2)
Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragmentu „A” z autopoprawkami..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Adriana Król-Popiel
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

5) Projekt uchwały dot. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Aleja Starych Lip w Komorowie,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Aleja Starych Lip w Komorowie,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Adriana Król-Popiel
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

6) Projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 631/5, położoną w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice.

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 631/5, położoną w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Adriana Król-Popiel
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

7) Projekt uchwały sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu i zakresu funkcjonowania strzelnic w gminie Michałowice

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu i zakresu funkcjonowania strzelnic w gminie Michałowice.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (3)
Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

8) Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałowice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałowice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Adriana Król-Popiel
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

9) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do przygotowania, złożenia i późniejszej realizacji projektu partnerskiego w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów na „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” finansowych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do przygotowania, złożenia i późniejszej realizacji projektu partnerskiego w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów na „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” finansowych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Adriana Król-Popiel
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

6. Sprawozdanie Pana Marka Ożoga z działalności w Związku Międzygminnym Utrata.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice za rok 2019.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej.

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny za rok 2019.

11. Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020.

12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę w 2019 roku.

13. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 maja 2020 r.

14. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XVI, XVIII sesji kadencji 2018-2023.

15. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.

16. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady.

17. Sprawy wniesione.

 

 

Data publikacji: 09.06.2020 17:04
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2020 15:47
Wyświetleń: 372
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż