Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
395

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr XXVII

Przebieg Sesji (plan sesji)

 

 1. Sprawy porządkowe.

  Głosowano w sprawie:
  przyjęcia porządku obrad .

  Wyniki głosowania
  ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne:
  ZA (13)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  BRAK GŁOSU (1)
  Adriana Król-Popiel
  NIEOBECNI (1)
  Agnieszka Paradowska

  2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Michałowice.

  Głosowano w sprawie:
  przyjęcia protokołu z XXV sesji Rady Gminy Michałowice..

  Wyniki głosowania
  ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne:
  ZA (13)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  BRAK GŁOSU (1)
  Adriana Król-Popiel
  NIEOBECNI (1)
  Agnieszka Paradowska

  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) projekt uchwały dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,

  Głosowano w sprawie:
  projektu uchwały dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 z autopoprawkami..

  Wyniki głosowania
  ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne:
  ZA (11)
  Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
  Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Agnieszka Paradowska
  BRAK GŁOSU (1)
  Adriana Król-Popiel

  2) projekt uchwały dot. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Pruszków,

  Głosowano w sprawie:
  projektu uchwały dot. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Pruszków,.

  Wyniki głosowania
  ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne:
  ZA (14)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  BRAK GŁOSU (1)
  Adriana Król-Popiel

  3) projekt uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XIV/84/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice,

  Głosowano w sprawie:
  projektu uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XIV/84/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice,.

  Wyniki głosowania
  ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne:
  ZA (14)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  BRAK GŁOSU (1)
  Adriana Król-Popiel

  4) projekt uchwały dot. określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Michałowice,

  Głosowano w sprawie:
  projektu uchwały dot. określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Michałowice..

  Wyniki głosowania
  ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne:
  ZA (10)
  Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  PRZECIW (3)
  Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Agnieszka Paradowska
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
  Paweł Kordys
  BRAK GŁOSU (1)
  Adriana Król-Popiel

  5) projekt uchwały dot. uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice na rok 2021”,

  Głosowano w sprawie:
  projektu uchwały dot. uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice na rok 2021”,.

  Wyniki głosowania
  ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne:
  ZA (14)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  BRAK GŁOSU (1)
  Adriana Król-Popiel

  6) projekt uchwały dot. uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Michałowice na rok 2021”,

  Głosowano w sprawie:
  projektu uchwały dot. uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Michałowice na rok 2021”,.

  Wyniki głosowania
  ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne:
  ZA (13)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  BRAK GŁOSU (2)
  Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska

  7) projekt uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2027,

  Głosowano w sprawie:
  projektu uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2027 z autopoprawkami..

  Wyniki głosowania
  ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne:
  ZA (9)
  Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
  Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
  BRAK GŁOSU (1)
  Adriana Król-Popiel

  8) projekt uchwały dot. Uchwały Budżetowej na rok 2021.

  Głosowano w sprawie:
  projektu uchwały dot. Uchwały Budżetowej na rok 2021 z autopoprawkami..

  Wyniki głosowania
  ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne:
  ZA (14)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  BRAK GŁOSU (1)
  Adriana Król-Popiel

  4. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.

  5. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.

  6. Sprawy wniesione.

   

Data publikacji: 02.12.2020 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2020 16:44
Wyświetleń: 395
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż