Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
398

Zespół ds. dostępności Gminy Michałowice

Koordynator ds. dostępności

Michał Piwek, tel: (22) 350-91-76
m.piwek|michalowice.pl| |m.piwek|michalowice.pl


Zespół ds. dostępności

 1. Pani Katarzyna Stygińska – Kierownik Referatu Promocji i Polityki Informacyjnej,
 2. Pani Iwona Popowicz - kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gniny Michałowice,
 3. Pan Marcin Walichnowski - kierownik Referatu Informatyki w Urzędzie Gniny Michałowice,
 4. Marta Ostaszewska – koordynator ds. sportu w Gminie Michałowice,
 5. Joanna Skrzydlewska - kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Michałowice,
 6. Pan Andrzej Łuszczyński – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Michałowice,
 7. Ewa Wierzgała – dyrektor Centrum Usług Wspólnych,
 8. Iwona Radzimirska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 9. Ewa Kisiel – dyrektor Biblioteki Publicznej w Michałowicach,
 10. Katarzyna Walichnowska - dyrektor Biblioteki Publicznej w Komorowie,

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Michałowice oraz gminne jednostki organizacyjne,
 2. przygotowanie i koordynowanie wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Michałowice oraz gminne jednostki organizacyjne,
 3. monitorowanie działalności Urzędu Gminy Michałowice oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Data publikacji: 30.09.2020 22:59
Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2023 08:08
Wyświetleń: 398
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Pawluk