Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
11.02.2020 17:08

Petycja z dnia 22.01.2020

Petycja mieszkańców sołectwa komorów

Data złożenia petycji: 22.01..2020

Przedmiot petycji:

* Przyśpieszenie modernizacji oraz budowę oświetlenia ulicy Zielnej, Paproci, Pod Borem i Polnej do numeru 44;
* Monitoring na rondach sołectwa oraz na parkingu przy cmentarzu parafialnym;
* Zwiększenie środków na bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa - mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego w dniu I7.01.2020r. jednogłośnie stwierdzili stanowczy brak zaangażowania ze strony gminy w poprawę bezpieczeństwa;
* Zakup i instalacja systemu telefonicznego powiadamiania sms o zagrożeniach na terenie gminy - wzorem innych gmin w Polsce;
* Wystosowanie zapytania do zarządcy ogródków działkowych w Komorowie dotyczącego:
  •  dzikiego wysypiska śmieci od strony wschodniej przy ulicy Polnej;
  •  podstawa prawna zamieszkiwania całorocznego na terenie ogródków działkowych przez osoby mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa w sołectwie - według policyjnych raportów;
* Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej poprzez rozwieszenie plakatów, budowę tablic inlónnaeyjnych a przede wszystkim postawienie koszy z torbami papierowymi pt. Posprzątaj po swoim czworonogu - To nie jest KUPA roboty" mający na celu przyzwyczaić właścicieli czworonogów do sprzątania po swoich pupilach.

Podmiot wnoszący petycję:

brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

do 3 miesięcy od daty złożenia petycji;

Zasięgane opinie: -

Załączniki

Data publikacji: 11.02.2020 17:08
Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2020 17:09
Wyświetleń: 135
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki