Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Petycje rozpatrywane w 2020 roku

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Michałowice

Zbiorcza Informacja o petycjach za 2020 rok

 

Data złożenia  Przedmiot petycji Sposób załatwienia 
30.11.2020

Nielegalne użytkowanie budynku mieszkalnego

Udzielono odpowiedzi
21.08.2020

Wykonanie rekonesansu oraz zaplanowanie postępowania dotyczącego zakupu środków do dezynfekcji

Udzielono odpowiedzi
22.01.2020 Przyśpieszenie modernizacji oraz budowę oświetlenia ulicy Zielnej, Paproci, Pod Borem i Polnej do numeru 44;
* Monitoring na rondach sołectwa oraz na parkingu przy cmentarzu parafialnym;
* Zwiększenie środków na bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa - mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego w dniu I7.01.2020r. jednogłośnie stwierdzili stanowczy brak zaangażowania ze strony gminy w poprawę bezpieczeństwa;
* Zakup i instalacja systemu telefonicznego powiadamiania sms o zagrożeniach na terenie gminy - wzorem innych gmin w Polsce;
* Wystosowanie zapytania do zarządcy ogródków działkowych w Komorowie dotyczącego:
  •  dzikiego wysypiska śmieci od strony wschodniej przy ulicy Polnej;
  •  podstawa prawna zamieszkiwania całorocznego na terenie ogródków działkowych przez osoby mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa w sołectwie - według policyjnych raportów;
* Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej poprzez rozwieszenie plakatów, budowę tablic informacyjnych a przede wszystkim postawienie koszy z torbami papierowymi pt. Posprzątaj po swoim czworonogu - To nie jest KUPA roboty" mający na celu przyzwyczaić właścicieli czworonogów do sprzątania po swoich pupilach
Udzielono odpowiedzi
Data publikacji: 16.06.2021 15:04
Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2021 15:20
Wyświetleń: 350
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż