Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Petycje rozpatrywane w 2022 roku

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Michałowice

Zbiorcza Informacja o petycjach za 2022 rok

 

Data złożenia  Przedmiot petycji Sposób załatwienia 

28.10.2022

Przeciwko budowie hal magazynowo-produkcyjno-usługowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Regułach na działkach pomiędzy Regułami a Michałowicami

Udzielono odpowiedzi

25.10.2022

Petycja w sprawie podjęcia prac planistycznych w celu ochrony Pęcic, Suchego Lasu i Sokołowa przed zmianą sposobu zagospodarowania terenu położonego na zachód od ulicy Gromadzkiej w Sokołowie – obszar I i II z rozszerzeniem

Udzielono odpowiedzi

20.10.2022

Petycja w sprawie podjęcia prac planistycznych w celu ochrony Pęcic, Suchego Lasu i Sokołowa przed zmianą sposobu zagospodarowania terenu położonego na zachód od ulicy Gromadzkiej w Sokołowie – obszar I i II

Udzielono odpowiedzi

29.09.2022

przeciwko budowie hal magazynowo-produkcyjno-usługowych wraz zapleczem socjalno-biurowym w Regułach na działkach pomiędzy Regułami a Michałowicami

Pozostawione bez rozpatrzenia

12.09.2022

Sprzeciw dla realizacji siłowni plenerowej na dz. nr ew. 101/6 w Granicy.

Udzielono odpowiedzi

04.09.2022

w sprawie planów "elektryfikacji" Nowej Wsi i Granicy, gm. Michałowice, w tym zwłaszcza ulicy Wspólnej

Udzielono odpowiedzi

19.08.2022

Sprzeciw dla realizacji siłowni plenerowej na dz. nr ew. 101/6 w Granicy.

Udzielono odpowiedzi

09.05.2022

Petycja mieszkańców Reguł w sprawie wybiegu dla psów.

Udzielono odpowiedzi

04.05.2022

w sprawie poprawy efektywności energetycznej wdrożonym przez Gminę w 2022 r. była optymalizacja wydatków związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej oraz ewentualna sanacja stanu faktycznego i długofalowe planowanie związane z zagadnieniami poruszanymi przez wnioskodawcę w &1.4 niniejszego wniosku.

Udzielono odpowiedzi

10.01.2022

w sprawie podjęcie kroków w celu usunięcia betonowych słupów na granicy Gminy Michałowice oraz ułatwienia dojazdu dla mieszkańców ulic Fregaty, Magellana i mieszkańców osiedla Green Park

Udzielono odpowiedzi
Data publikacji: 22.06.2022 13:38
Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2023 12:32
Wyświetleń: 207
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Pawluk