Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Petycje rozpatrywane w 2018 roku

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Michałowice

Zbiorcza Informacja o petycjach za 2018 rok

Data złożenia  Przedmiot petycji Sposób załatwienia 
20.11.2018

Dokonanie analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia w formie o której mowa w art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udzielono odpowiedzi
13.11.2018

Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Granicznej w Regułach;

Udzielono odpowiedzi
13.09.2018

wdrożenie w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii;

 

Udzielono odpowiedzi

07.08.2018

Wezwanie do wycofania wniosku złożonego przez Wójta Gminy Michałowice w dniu 23.12.2016 r. o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne, stanowiące działki leśne należące do osób prywatnych w miejscowości Granica, gmina Michałowice, powiat pruszkowski;

Udzielono odpowiedzi
26.04.2018

Zmiana planu obszaru „Bugaj” Komorów-Wieś o możliwość dojazdu do zalewu i wykonanie parkingu dla samochodów i rowerów;

 
Udzielono odpowiedzi
Data publikacji: 11.10.2018 15:13
Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2019 14:08
Wyświetleń: 401
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż