Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
17.09.2008 12:14

Zarządzenie Nr 106/2008 Wójta Gminy Michałowice z dnia 1 sierpnia 2008 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2008 r.
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 2 pkt 2 oraz art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:
 
§ 1
Przedstawić informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2008 roku w brzmieniu załączników Nr 1, 2, 3 i 4 do Zarządzenia - Radzie Gminy Michałowice.
 
§ 2
Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2008 roku w brzmieniu załączników Nr 1, 2, 3 i 4 do Zarządzenia -  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Data publikacji: 17.09.2008 12:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta