Urząd Gminy Michałowice
30.11.2010 11:20

Zarządzenie Nr 199/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
Na podstawie art.257  pkt. 1 i 3 i art. 2 pkt  2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:
 
§ 1

Dokonać zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 30.11.2010 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta