Urząd Gminy Michałowice
10.01.2012 15:50

Zarządzenie Nr 261/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV /20/2011.
Na podstawie art.257  pkt. 3 i art. 2 pkt  2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi  zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:
 
§ 1

Dokonać zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 10.01.2012 15:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta