Urząd Gminy Michałowice
30.08.2016 10:39

Zarządzenie Nr 181/2016

z 29 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Michałowice-Wieś”

Załączniki

Data publikacji: 30.08.2016 10:39
Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2019 11:58
Wyświetleń: 118
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Świeciński