Urząd Gminy Michałowice
03.01.2019 11:00

Zarządzenie Nr 276/2018

w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Granica IIB” obejmującego teren cmentarza parafialnego w Komorowie

Załączniki

Data publikacji: 03.01.2019 11:00
Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2019 11:19
Wyświetleń: 32
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż