Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.08.2006 12:34

"PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY MICHAŁOWICE" na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2015

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Streszczenie w języku niespecjalistycznym

1. Wstęp

2. Założenia i dane podstawowe dla gospodarki odpadami

3. Analiza stanu istniejącego w sektorze gospodarki

odpadami w gminie

4. Przewidywane zmiany

5. Cele i zadania w gospodarce odpadami

6. Analiza opcji technologicznych

7. Długoterminowy program strategiczny

8. Krótkoterminowy plan działania

9. Analiza oddziaływania

10.Wdrażanie

11.Monitoring, ocena wdrożenia, sprawozdawczość oraz aktualizacja PGO

Data publikacji: 28.08.2006 12:34
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 66
Autor: Dariusz Ruta