Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.05.2023 09:56

Raport o stanie Gminy Michałowice w 2022 roku

Wójt Gminy Michałowice realizując obowiązek wynikający z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedstawia Raport o stanie Gminy.

 

DRODZY MIESZKAŃCY,

To już kolejny raport o stanie gminy, który oddajemy w Państwa ręce. Codziennie dociera do nas wiele danych – ekonomicznych, demograficznych, statystycznych o Polsce jako całości. Warto te dane skonfrontować z sytuacją gminy, w której mieszkamy. Bardzo do tego zachęcam.

Od kilku lat jego publikacja jest obowiązkiem gminy. Chcą Państwu ułatwić zgłębianie danych o gminie, w której mieszkacie, staramy się, aby forma raportu była jak najbardziej przyjazna i łatwa w odbiorze nawet dla osób, które po raz pierwszy interesują się danymi lokalnymi. Stąd odejście od dokumentu papierowego w stronę dokumentu multimedialnego, w której to formie czytelniej przedstawia się niektóre kwestie np. porównania miedzy poszczególnymi latami aktywności gminy.

Czytelnikom tegorocznego raportu chciałam w tym roku zwrócić szczególną uwagę na łączną sumę kwot pozyskanych przez gminę ze źródeł zewnętrznych. Przede wszystkim z dotacji Unii Europejskiej, dotacji rządowych, dotacji samorządu województwa mazowieckiego, ale także innych źródeł. Pozyskaliśmy 19 mln. złotych, co stanowi niemal 9 % całości budżetu w 2022 roku.

Dodatkowo przyciąga uwagę na kwestia konsekwentnego pozyskiwania przez gminę gruntów w kluczowych miejscach na rzecz przyszłych inwestycji. W 2022 roku pozyskaliśmy już kolejny grunt w centrum Michałowic, gdyż kształtowanie centrów miejscowości jest dla Państwa szczególnie ważne.

Korzystając z okazji zwrócę się do Państwa z prośbą o ewentualne komentarze dotyczące formy raportu lub/i zestawień w nim się znajdujących. Być może potrzebują Państwo jakiś dodatkowych danych, dodatkowych zestawień, innej formy przedstawienia konkretnych kwestii. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i prosimy o kontakt w tej sprawie z urzędem gminy np. za pomocą e-maila: sekretariat@michalowice.pl

Życzę miłej lektury o naszej małej ojczyźnie,

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

 

Raport o stanie gminy 2022


Raport o stanie Gminy Michałowice zostanie przedstawiony na sesji Rady Gminy, która odbędzie się w 20 czerwca br. Po zaprezentowaniu najważniejszych wniosków wynikających z dokumentu, zostanie przeprowadzona debata, w której udział może wziąć każdy mieszkaniec Gminy. Osoby, które chcą zabrać głos w debacie muszą najpóźniej na dzień przed sesją (czyli do 19 czerwca do godz. 18.00) złożyć w biurze podawczym (sala obsługi mieszkańców) pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami innych osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada na początku sesji czerwca podejmie decyzję o zwiększeniu tej liczby.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w biurze podawczym  (sala obsługi mieszkańców).

Z Raportem można zapoznać się, pobierając dokument zamieszczony powyżej.

Formularz zgłoszenia do debaty

Data publikacji: 24.05.2023 09:59
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2023 16:31
Wyświetleń: 260
Opublikował: Wojciech Grzeniewski
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Grzeniewski